FAQs Complain Problems

बुद्धभूमि राजपत्र अंक-१२

1. बुद्धभूमि वासी छात्रा प्राविधिक शिक्षा अध्ययन छात्रवृत्ति वितरण सम्बन्धी कार्यविधि २०७८
2. मर्मत सम्भार कोष स्थापना सञ्चालन र उपयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधि २०७८ 
3. बुद्धभूमि नगरपालिका भित्र उत्पादित स्थानीय कृषि / पशु-पन्छी / वन जन्य उत्पादनहरूको प्रवर्द्धन र बजारीकरण निर्देशिका २०७८
 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

प्रकार:

आर्थिक वर्ष: