FAQs Complain Problems

बुद्धभूमि राजपत्र अंक २०

1. बुद्धभूमि नगरपालिकाको टोल विकास संस्था गठन कार्यविधि २०७७ को पहिलो संसोधन (२०७९)
2. बुद्धभूमि नगरपालिकाको बाल समूह र संजाल गठन कार्यविधि २०७५ को पहिलो संसोधन (२०७९)
3. बुद्धभूमि नगरपालिकाको अपाङ्गता कार्यविधि परिचय पत्र वितरण कार्यविधि २०७५ को पहिलो संसोधन (२०७९)
 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

प्रकार:

आर्थिक वर्ष: