FAQs Complain Problems

समाचार

बुद्धभूमी नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय भवन

Read More

नगरपालिका परिसर भित्र रहेको फुलबारी

Read More

बुद्धभूमी नगरपालिकाको पाँचौ नगर सभाको झलक

Read More

बुद्धभूमी नगरपालिकाको पाँचौ नगर सभाका नगरसभा सदस्यज्यूहरू

Read More

"धानखेतीमा प्रविधि र यान्त्रिकीकरण, चामल आयातमा न्यूनीकरण" भन्ने नाराकाे साथ १६ औं राष्ट्रिय धान दिवस बुद्धभूमी नगरपालिका वडा नं. ३, टाँकूमा सम्पन्न भयाे ।

Read More

बुद्धभूमी नगरपालिकाकाे परिचय

शान्तिका अग्रदुत गौतम बुद्धको नामबाट नामाकरण गरिएको बुद्धभुमी  नगरपालिका कपिलवस्तु जिल्लाको उत्तरी भागमा अवस्थित छ । नेपालको पुनर्संरचना गर्ने क्रममा स्थानीय तहको गठन गर्दा साविकका २ वटा नगरपालिकाहरु बुद्धवाटिका र भृकुटी नगरपालिका तथा साविकका ३ वटा गाउँ विकास समितिहरु मानपुर, महुवा र धनकौलीलाई मिलाएर यस नगरपालिकाको स्थापना २०७३ फागुन २६ गते भएको हो । यो नगरपालिका ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सामाजिक, वातावरणीय तथा आर्थिक हिसाबले परापूर्वकाल देखि नै एक महत्वपूर्ण विशिष्ट स्थलको रुपमा परिचित हुँदै आएको छ । यस नगरपालिकाका पूर्वमा वाणगंगा र कपिलवस्तु नगरपालिका, पश्चिममा शिवराज नगरपालिका, उत्तरमा अर्घ

Pages

जन प्रतिनिधि

नगर प्रमुख
9857050290
नगर उप प्रमुख
9814441303

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9857088111, 9857061001
rautlil904@gmail.com
सूचना अधिकारी/शाखा अधिकृत
9857051769
rajanpokharelg2016@gmail.com

सेवाहरू

सेवा प्रकारः- व्यवसाय दर्ता सिफारिस
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष,सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- -
आवश्यक कागजातहरुः-

 निवेदन पत्र 
 व्यवसाय दर्ता गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 आफ्नै घर भए चालु आ। व। सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात 
 बहालमा भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि
 दुई प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो
 

सेवा प्रकारः- चौपाया सम्बन्धी सिफारिस
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष,सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- -
आवश्यक कागजातहरुः-

 कारण सहितको निवेदन
 चौपाया लाने ठाउँको स्वीकृत पत्र
 लिने दिने दुवैले सनाखत गर्नु पर्ने
 चौपाय पालन गर्नेका हकमा स्थान र छरछिमेक तथा वाताबरणमा प्रतिकुल प्रभाव नपर्ने व्यहोरा

सेवा प्रकारः- नावालक परिचयपत्र सिफारिस
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष,सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- -
आवश्यक कागजातहरुः-

 बाबु आमाको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र निवेदन पत्र
 जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र प्रमाणित प्रतिलिपी
 चालु आ।व। सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद  नाबालक खुल्ने थप कुनै प्रमाण कागजात भए सो समेत पेश गर्ने
 नावालक अनिवार्य उपस्थित हुनु पर्ने ।
 दुवै कान देखिने पासपोर्ट साईजको फोटो
 

सेवा प्रकारः- कोर्ट फि मिनाहा सिफारिस
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष,सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- -
आवश्यक कागजातहरुः-

 नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र निवेदन पत्र 
 आफ्नै घर भएमा चालु आ। व। सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद
 अदालतमा मुद्दा परेका प्रमाण कागजातहरु
 कोर्ट फी मिनाहा हुनु पर्ने स्पष्ट कारण लिखित रुपमा दिनु पर्ने
 स्थानीय सर्जमिनकामुचुल्का
 

सेवा प्रकारः- व्यापार व्यवसाय नभएको सिफारिस
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष,सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- -
आवश्यक कागजातहरुः-

  कारण सहितको निवेदन पत्र 
 नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 
 स्थानीय तहको नाममा व्यवसाय दर्ता गरेको
प्रमाणपत्र 
  चालु आ। व। सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा
एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात 
 सर्जमिनकामुचुल्काआवश्यकपरेमासोसमेत

सेवा प्रकारः- व्यवसाय संचालन नभएको सिफारिस
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष,सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- -
आवश्यक कागजातहरुः-

 व्यवसाय सञ्चालन नभएको कारण सहितको निवेदन
पत्र  
 नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 
 स्थानीय तहको नाममा व्यवसाय दर्ता गरेको प्रमाणपत्र 
 आफनै घर भएमा चालु आ।व। सम्मको मालपोत र घरजग्गा कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात 
 स्थलगत प्रतिवेदन
 घर बहाल सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि र सर्जमिन मुचुल्का आवश्यक परेमा सो समेत
 

सेवा प्रकारः- व्यवसाय बन्द सिफारिस
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष,सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- -
आवश्यक कागजातहरुः-

 आफ्नो व्यवसायको विस्तृत व्यहोरा सहितको निवेदन पत्र 
 नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 
 चालु आ।व। सम्मको व्यवसाय नवीकरण गरेको प्रमाणपत्रको सक्कल 
 घर बहाल सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि 
  बहालकर तिरेको रसिद 
 स्थलगत प्रतिवेदन 
 विदेशीको हकमा परिचय खुल्ने कागजात वा सम्बन्धित दुतावासको पत्र 
 आफनै घर भएमा चालु आ।व। सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको 
 रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात

सेवा प्रकारः- जग्गा मूल्याङकन सिफरिस/प्रमाणित
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष,सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- -
आवश्यक कागजातहरुः-

 नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र निवेदन पत्र 
  जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि 
 जग्गाको आसपासको चलन चल्तीको मुल्य प्रक्षेपण 
 हालसालै आसपासको खरिद बिक्री भएको भए सो 
 प्रमाण वा सर्जमिन मुचुल्का 
 चालु आ। व। सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा 
 एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण 
 स्वीकृत भएको कागजात

सेवा प्रकारः- दुवै नाम गरेको ब्यक्ति एकै हो भन्ने सिफारिस/फरक जन्म मिति संशोधन सिफारिस
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष,सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- -
आवश्यक कागजातहरुः-

 नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र निवेदन पत्र
 नाम फरक परेको पुष्टि गर्ने प्रमाणित कागजतहरु
 चालु आ।व। सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा
एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण  स्वीकृत भएको कागजात 
 सम्बन्धित व्यक्ति वा हकवाला उपस्थित भई
सनाखत गर्नु पर्ने 
 आवश्यकता अनुसार स्थानीय प्रहरी
सर्जमिन मुचुल्काको प्रतिवेदन माग गर्न सक्ने

सेवा प्रकारः- जिवित रहेको सिफारिस
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष,सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- -
आवश्यक कागजातहरुः-

 नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र निवेदन पत्र 
 स्वयं व्यक्ति उपस्थित हुनु पर्ने 
 दुई प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो
 चालु आ। व। सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा  एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात
 

Pages

जानकारी