FAQs Complain Problems

राजपुर

सम्पर्क विवरण

क्र.स. प्रतिनिधिको नाम थर पद सम्पर्क नं.
सुमन लोहार महिला सदस्य 9805496438
आरती कोरी दलित म. सदस्य 9807428711
जमीर मुसलमान वडा सदस्य 9817422687
तिलक राम यादव वडा सदस्य 9844703242
निरज थापा मगर वडा सचिव  9857051306
करम हुसेन कार्यालय सहयोगी   

इमेल   buddhabhumi.ward5@gmail.com  

भौगोलिक अवस्था 

अक्षांश                       27.62011     

देशान्तर                     83.01190

Population: 
पुरुष - २२०३ महिला - २२७८          
Ward Contact Number: 
9824433374